Öringehus

Samfällighetsförening

Lämna in motion

Årets årsmöte sker den 16:e maj i kvartersgården på Diamantgången 139.

Alla motioner måste lämnas in senast den 31:a mars.